среда, 25. март 2020.

Слагалица у настави

   
На часовима обраде и утврђивања стечених знања слагалица се показала као веома корисно, иновативно средство, чијом применом се код ученика активира више чула. Њена употреба нарочито је сврсисходна код групног облика рада.
   ...Слагалица је средство које код ученика развија опажање, меморију и моторику. Обртањем и окретањем њених делова, ђаци овладавају везом између ока и шаке и уочавају однос део - целина.
   Применом слагалице у наставни утиче се и на социјализацију, јер деца удружују своје снаге у групи, како би решили задатке, али и када треба да одреде где који део слагалице да ставе. На крају заједно деле радост и задовољство због успешно решеног проблема.

Љ.П.
Просветни преглед, март, 2020.

Нема коментара:

Постави коментар