среда, 26. април 2017.

РАДУЈТЕ СЕ!

"СТАВИ СВОЈ ЖИВОТ У СТИХОВЕ"

Градина на Јелици, Рановизантијски утврђени центар у Илирику

   Аутор: проф. др Михаила Милинковића
   Организатор: Галерија Српске академије наука и уметности 
   Народни музеј Чачак

   26. април - 21. мај 2017.

   У организацији Галерије Српске академије наука и уметности и Народног музеја Чачак, уз подршку Општине Лучани, у Галерији САНУ од 26. априла до 21. маја биће одржана изложба Градина на Јелици.Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште аутора проф. др Михаила Милинковића (Филозофски факултет у Београду, Одељење за археологију).

   Изложба је првобитно (2014. године) иницирана поводом обележавања тридесет година истраживања на локалитету Градина, на планини Јелици у близини Чачка, под руководством аутора изложбе, у Народном музеју у Чачку. Сада се у скоро двоструком обиму и са новим налазима представља јавности у Галерији САНУ у Београду. Експонати, углавном из фонда Народног музеја у Чачку, али и Архива САНУ, њих 507 – груписани су хронолошки, тематски, према намени – од оних везаних за историјат истраживања, до налаза праисторијског, римског, рановизантијског и раносредњовековног периода. Поставка настоји да прикаже све расположиве материјалне трагове живота људи у поменутим периодима, уз примедбу да доминира материјал из рановизантијског времена, 6. и можда почетка 7. века. Поред предмета свакодневне употребе (покућство, алат, лични прибор, накит, новац итд.), излагаће се и камена пластика, пореклом из остатака базилика или из профаних грађевина, заједно са код нас ретким сачуваним остацима црквеног живописа из 6. века, као и са реконструисаним амфорама и другим керамичким посудама.
   Изложбу прати каталог – монографија: Група аутора, Рановизантијски утврђени центар у Илирику Градина на Јелици, Београд – Чачак 2017, са предговором уредника, текстовима Делфине Рајић (Градина на Јелици – преглед историјата истраживања), Александра Булатовића (Праисторијски налази са Градине на Јелици), Михаила Милинковића (Градина на планини Јелици. Регионални центар на северу Источног римског царства), Марка Капларевића (Архитектонска пластика и живопис са Градине на Јелици), Милоја Васића (Коментар новца нађеног на Градини на Јелици и Допринос истраживања Градине на Јелици проучавањима ране Византије у Србији), Снежане Ферјанчић (Епиграфски споменици са Градине на Јелици) и комплетним каталогом са репродукцијом у боји свих налаза. Публикација је допуњена резимеом на српском и енглеском језику (Михаило Милинковић, Градина на Јелици.Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште) и Библиографијом коришћених радова (Вујадин Вујадиновић). Каталог – монографију на 256 страна, са 551 илустрација, у серији Галерија САНУ (бр. 140), уредио је проф. др Михаило Милинковић.

Свечано отварање изложбе је у среду, 26. априла 2017. у 19 сати.

извор: www.sanu.ac.rs