петак, 01. јул 2016.

ШАЈКАЧА

Шајкача је српска национална, изворно војничка капа, коју носе људи из централне Србије и данас у свакодневном животу. Материјал „шајак“ се прави од вуне те је згодна за ношење и лети и зими јер држи константну температуру главе. Зими, бочне стране шајкаче могу и да се спусте на уши. Лако се и савија, па се може носити и испод нарамењаче или за опасачем. Најчешће је сивомаслинасте боје, што асоцира на војску, али може бити и других боја, плава, или тегет. За установљење шајкаче, као и сам њен назив, од пресудног је значаја капа коју су носили Срби граничари у Шајкашкој. Назив Шајкашка (у значењу: земља шајкаша) сачувао је спомен на српске ратнике-лађаре који у Подунављу имају дугу и блиставу историју. Како су шајкаши називали своју капу нема поузданих потврда, али је капа коју су они носили званично уведена као део униформе у војску Кнежевине Србије. Шајкача, то јест капа за војнике која "има форму граничарске капе", уведена је прописом у Србији 1870. године.
Šajkača is a Serbian national (originally a military) cap worn by people from Central Serbia even now in daily life. Material "Šajak" is made from wool and is comfortable to wear in summer and winter because it keeps a constant temperature of the head. In winter, the side of the hat can be brought down to the ears. The cap is easy to bend and so it can be worn under the belt or attached wherever the owner feels comfortable. It is usually olive-gray in color, which reminds us of the military, but it can be made in other colors like blue or navy blue. The hat still didn't get it's name by the material that it is made from. The hat and its name came from the the Serbian frontiersmen in Šajkaška. Name Šajkaška (meaning: Šajkaš lands) kept the memory of the Serbian warriors-boatmen in the Danube area who have a long and brilliant history. There are no reliable data about how the Serbs from Šajkaš called their cap, but the caps that they wore were introduced as a part of the official uniforms of the Army of the Principality of Serbia. Šajkača, i.e. the soldiers' hat, was introduced by the regulation from 1870.

Нема коментара:

Постави коментар