недеља, 15. јул 2018.

ВРЕДНИ ЉУДИ МОГА КРАЈА

Циљеви: Систематизација градива Природе и друштва путем амбијенталне наставе. Ученици имају улогу вршњачких едукатора и водича кроз природне и привредне локалитете свог места. Корелативно се повезују садржаји више наставних тема и предмета и тако формирају функционална знања. Рељеф, историјски и привредни ресурси наше Жиче приказани су кроз једноставну и забавну причу наших ученика.
Узраст ученика: 10 година. 
       Драги Крефовци, представљамо вам приказ нашег радног дана у коме смо заменили улоге са нашим ученицима. Вредни жички малишани представљају вам карактеристике нашег места као и производне и услужне делатности којима се баве мештани. Проводе нас кроз радионице и радни амбијент људи
који живе и раде у непосредној околини школе. Ученици су вршњачки едукатори и током амбијенталног дана обнављају и проширују знања стечена у учионици. Уживајте са нама!
     Сценарио и наратори: Вања Пантелић и Софија Кекерић. Сарадници на сценарију: ученици 3-1  и  3-3  ОШ "Живан Маричић" Жича
ментори: Горанка Марковић и Бранка Мићевић, јун 2018.године

Нема коментара:

Постави коментар