среда, 06. мај 2020.

Смиљ Смиљана киту смиља брала / St. George's Day song

   Ђурђевданска песма из села Сумраковац у области Црноречје у источној Србији. Научена је према аудио снимку певања Наде Мирковић из Сумраковца. Нотни запис је објављен у књизи др Драгослава Девића, "Народна музика Црноречја" (Београд, 1990). 
   За фотографије и за помоћ при постављању песме срдачно захваљујем пријатељима, Ненаду Радосављевићу из Kултурно-образовног центра Бољевац и Ненаду Вјештици Kану из Београда. 
   St. George's Day song from the village of Sumrakovac in the region Crnorečje (Black River) in East Serbia. It is learnt from the audio recording of singing of traditional singer Nada Mirković from Sumrakovac. Transcription is published in the book by Dr. Dragoslav Dević "Folk Music of Crnorečje" (Belgrade, 1990). 

   For the photographs and for help in uploading of the song I cordially thank to my friends, Nenad Radosavljević from the Cultural and Educational Center of Boljevac and to Nenad Vještica Кhan from Belgrade.
ДРАГАЧЕВО

Нема коментара:

Постави коментар