субота, 09. јануар 2021.

БОЖИЋНИ ПРАВОПИС

Трационални божићни поздрав православних хришћана гласи: „Христос се роди“ „Ваистину се роди“.

   Уз честитке мало правописа.

   Правописна норма допушта, поред препорученог облика Христос (у номинативу) и облик Христ. У осталим падежима срећу се краћи облици – од Христа, Христу, с Христом. 

   Помало заборављени Божић Бата пише се великим почетним словом обеју речи, попут Деда Мраза, Снешка Белића и др. Бата овде не значи ни брат, ни делија, ни друг, што све ова именица може значити у српском језику. Бата је у овом изразу облик глагола батати – „лупати, ударати“, што се јасно може видети из народне песме:

Божић штапом бата,

носи сува злата

од врата до врата.

Варијанта ове песме гласи:

Божић, Божић бата 

на обоја врата,

носи киту злата

да позлати врата.

Заборављени глагол батати утицао је на то да се глаголски облик бата почео повезивати са именицом бата па је од исказа Божић бата (Божић удара, куца) настало име Божић Бата.

Рада Стијовић

Нема коментара:

Постави коментар