петак, 3. јун 2016.

Гуча, ИЗРАДА МАКЕТЕ ХРАМА

Најбољи резултати у верској настави се постижу комбиновањем и умешном применом класичних и савремених наставних средства.Једна од активности која може бити предмет групног рада у настави веронауке је израда макете храма.Ученици четвртог разреда Основне школе "Академик Миленко Шушић", који нису отпутовали на рекреативну наставу, добили су прилику да током два часа верске наставе - наставна јединица "Црква у хришћанској архитектури" - саставе макету манастира Жича. Изради макете од готових делова применом фронталног и групног облика рада, претходила је пројекција краћег филма посвећеног осмовековној историји манастира Жича и видео-снимка манастира са православном духовном музиком. Часови су били посвећени утврђивању и бољем савладавању садржаја који се односе на појам Цркве у смислу заједнице, али појам који се у свакодневном говору односи на храм - грађевину у којој се обавља богослужење, његов облик, правац, положај и главне делове храма, уз повезивање са знањем стеченим на часовима српског језика и природе и друштва, о задужбинама и најлепшим српским манастирима.

М.Луковић, Просветни преглед, 2.6.2016.

Нема коментара:

Постави коментар